Ubytovací řád

Ubytovací řád je platný od 1. ledna 2020

Každý host je povinen seznámit se s ubytovacím řádem.

 1. Penzion je oprávněn ubytovat pouze řádně přihlášeného hosta. Za tímto účelem předloží host ihned po příchodu svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad o totožnosti.
 2. Na pokojích je zákaz kouření. Hosté ke kouření mohou využívat terasu společenské místnosti nebo terasu náležící k jejich pokoji.
 3. Hostům není dovoleno na pokojích používat vlastní elektrické spotřebiče, toto se netýká loužících k osobní hygieně hosta (holících, sušičů vlasů a pod.).
 4. Hosté při příjezdu do penzionu obdrží dva klíče. Jeden od pokoje (doporučujeme pokoje zamykat) a klíč od hlavního vchodu do recepce, bez něhož není možný přístup do objektu. V případě uskladnění kol vám bude k dispozici další klíč od úschovny.
 5. Snídaně se podávají ve společenské místnosti od 8:00 do 10:00. Jídlo se nevynáší!!
 6. V ceně pobytu je každodenní úklid. V případě, že nechcete pokoje uklízet, pověste prosím na kliku cedulku neuklízet.
 7. Ložní prádlo při dlouhodobém pobytu bude vyměňováno jednou za týden. Pokud hosté chtějí vyměnit ručníky, musí použité nechat ve vaničce sprchového koutu.
 8. Před odjezdem hosta budou pokoje zkontrolovány, zda nedošlo k poškození majetku nebo odcizení vybavení pokojů.
 9. V recepci penzionu je pověšena požární poplachová směrnice, plánek únikových cest a lékárnička.
 10. Penzion odpovídá za škodu na věcech, které byly ubytovanou osobou, či pro ni, do penzionu vneseny, pokud ke škodě nedošlo jinak. Vnesené jsou věci, které byly přineseny do prostor, které jsou vyhrazeny k ubytování nebo k uložení věci, anebo které byly za tím účelem odevzdány některému z pracovníků penzionu do úschovy.
 11. Penzion odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly za tím účelem odevzdány některému z pracovníků penzionu do úschovy.
 12. Za klenoty, peníze a jiné cennosti penzion odpovídá bez omezení pouze pokud tyto věci byly převzaty penzionem do úschovy či pokud ke škodě na nich došlo jednáním pracovníka penzionu.
 13. Právo na náhradu škody musí být uplatněno v penzionu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po dni, kdy se poškozený o škodě dověděl.
 14. Host užívá pokoj po sjednanou dobu. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději do 10:00 hod. posledního dne a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní-li tak, je penzion oprávněn účtovat mu pobyt za další den.
 15. V pokoji a v prostorách penzionu nesmí host bez souhlasu vedení penzionu přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.
 16. Pro přijímání návštěv je k dispozici společenská místnost.
 17. Host je povinen při odchodu uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout v pokoji a jeho příslušenství světla a uzavřít dveře.
 18. V době od 22:00 hod. do 7:00 hod. host dodržuje noční klid, tj. neruší ostatní hosty ubytované v penzionu.
 19. Za ubytování a další poskytnuté služby je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem.
 20. Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že jí nezavinil.
 21. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má penzion právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím sjednané doby.

Provozní doba

PondělíZAVŘENO
ÚterýZAVŘENO
StředaZAVŘENO
Čtvrtek16:00 - 21:00
kuchyně do 20:00
Pátek11:00 - 22:00
kuchyně do 20:00
Sobota11:00 - 22:00
kuchyně do 20:00

15:30 - 17:00 kuchyň zavřena, pouze dezerty.
Neděle11:00 - 20:00
kuchyně do 19:00

15:30 - 17:00 kuchyň zavřena, pouze dezerty.